Plastik kartları Kreditlər Əmanətlər Əmanət (Bank) seyfləri Xatirə pul nişanları Tariflər Hesabın açılması İnkassasiya Təcili pul köçürmələri

Tariflər

"Caspian Development Bank (CDB)" ASC-də

fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə

T A R İ F      C Ə D V Ə L İ

 

1.Hesabın açılması və aparılması

Xidmətin növü

Tarif

1.1. Cari hesabın açılması

Pulsuz

1.2. Ssuda hesabının açılması

Pulsuz

1.3. Əmanət hesabının açılması

Pulsuz

1.4. Hesab üzrə çıxarışların verilməsi

Cari günün çıxarışı  – pulsuz;

Digər dövr üçün – 5 AZN

1.5. Müştərinin sorğusu əsasında hesab üzrə təsdiqedici sənədlərin verilməsi

10 AZN

 

 2.Nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar

Xidmətin növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

2.2. Nəğd pul vəsaitlərin verilməsi

0.8%

0.8%

2.2. Pul vəsaitləri bir filialda yerləşdirilib, digər şəhərdə yerləşən filialdan alındığı təqdirdə tətbiq olunan komissiya 

0.5%

0.8%

 

3.Köçürmələr

Xidmətin növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

3.1. Respublika daxili köçürmələr və respublikadan kənar*

0,10% (min 0,50 AZN – 100 AZN)

0,2%

(min 15 USD/EUR

- 150 USD/EUR)

3.2. Köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi *

5 AZN

50 USD/EUR

3.3. İcra olunmuş köçürmənin araşdırılması, dəyişdirilməsi və ləğvi *

5 AZN

50 USD/EUR

 

  • Bankımız müştərilərinə aşağıda göstərilən valyutalar üzrə ödənişlər həyata keçirir:(AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EGP, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, JOD, JPY, KES, KWD, LTL, LVL, MAD, MXN, NOK, NZD, OMR, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, ZAR, RUB ) qeyd olunan valyutalar üzrə pul köçürmə komissiaları dollar ekvivalentində 0,2% (min 15 USD- maks 300 USD) tarifi ilə alınır.
  • ABŞ Dolları üzrə köçürmələrdə Guaranty OUR (FVP) istifadə edilərsə əlavə olaraq 10 USD alınır.

4.Digər əməliyyatlar

Xidmətin növü

Tarif

4.1. Nəğdsız mübadilə əməliyyatları **

0,4%

4.2. Surətli Pul köçürmələri

Sürətli pul köçürmələri şəbəkəsinin tariflərinə uyğun

 

* Bu əməliyyatlar digər valyutalarda həyata keçirildikdə komissiya ABŞ dolları ilə tutulur

** Konvertasiya Bankın həmin günə təsdiq olunmuş nəğdsiz mübadilə məzənnəsi ilə həyata keçirilir

Copyright: “Caspian Development Bank (CDB)” ASC 2016
Sizə necə kömək edə bilərik?